Fredensborg Institution

Søg

Dagplejen
Lukkedage i Dagplejen
Fredag den 6. maj 2016
Grundlovsdag den 5. juni 2016

Hvis der er behov for pasning på vores obligatoriske lukkedag, træffes der individuelle ordninger.

Forældre skal give besked til den tilknyttede dagplejepædagog 6 uger i forvejen.
Dagplejens åbningstider
Dagplejen har åbent
Mandag til torsdag fra 7.00 - 16.45
Fredag fra 7.00 - 16.00
Tilskud til privat pasning
Læs om fritvalgsordningen for privat pasning her

Velkommen til dagplejen

Her kan du læse om indskrivning af børn, gæstedagpleje, syge børn.
Hvordan du får tilskud til privat pasning og hvordan du selv kan blive dagplejer.


Når dit barn har fået tilbudt plads i dagplejen, vil der være mulighed for at besøge den dagplejer I har fået anvist.

På dette besøg vil dagplejeren fortælle om rytmen i hjemmet og vise hvor jeres barn kan lege, sove, spise, pusles osv. Efter besøget hos dagplejeren afholdes et kontaktmøde, hvor den tilsynsførende pædagog også deltager.

Indskrivning af dit barn
Fredensborg Kommune har pasningsgaranti som også omfatter dagplejen.

For at komme i betragtning til dagpleje skal jeres barn opskrives digitalt med NemID via den digitale pladsanvisning.

Der ydes på lige fod med øvrige institutioner søskende rabat og mulighed for friplads.